โปงลาง อีสานบ้านเฮา APK Free Download Version 2.0

โปงลาง อีสานบ้านเฮา APK Free Download Version 2.0

Description of โปงลาง อีสานบ้านเฮา

โปงลาง เป็นดนตรีประจำภาคอีสานของไทยที่มีจังหวะที่สนุกสนานใครได้ฟังแล้ว จะต้องชอบและเต้นตามอย่างแน่นอนวงโปลางหนึ่งวงประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พิณแคน โหวด กลอง เบส ไห และอื่นๆ อีกมากมายรับรองแอพนี้ต้องถูกใจคุณแน่นอน

แอพโปงลาง อีสานบ้านเฮา ได้รวบรวมเสียงเพลงโปงลางไว้อย่างมากมายที่คุณสามารถนำไปเปิดในงานบุญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญบวช บัญบังไฟบุญเผวด และงานอื่นๆ หรือเปิดฟังในวงเหล้าหรือเปิดฟังเพลินในรถเวลารถติดก็เพลินไปอีกแบบ

โปงลาง ดนตรีพื้นเมืองอีสานถือว่าจังหวะสำคัญมากเครื่องดนตรีประเภทตีใช้ดำเนินทำนองอย่างเดียวคือ โปงลางโปงลางมีวิวัฒนาการมาจากระฆังแขวนคอสัตว์เพื่อให้เกิดเสียงโปงลางที่ใช้บรรเลงอยู่ในภาคอีสานมี2ชนิด คือ โปงลางไม้และโปงลางเหล็ก ภาพที่แสดงคือโปงลางไม้ซึ่งประกอบด้วยลูกโปงลางประมาณสิบสองลูกเรียงตามลำดับเสียงสูงต่ำ ใช้เชือกร้อยเป็นแผงระนาดแต่โปงลางไม่ใช้รางเพราะเห็นว่าเสียงดังอยู่แล้วแต่นำมาแขวนกับที่แขวนซึ่งยึดส่วนปลายกับส่วนโคนให้แผงโปงลางทำมุมกับพื้น 45องศาไม้ตีโปงลางทำด้วยแก่นไม้มีหัวงอนคล้ายค้อนสำหรับผู้บรรเลงใช้ตีดำเนินทำนอง1คู่ และอีก 1คู่สำหรับผู้ช่วยใช้เคาะทำให้เกิดเสียงประสานและจังหวะตามลักษณะของดนตรีพื้นเมืองอีสานที่มีเสียงประสาน

# พี่น้องเอ๋ย….

หน้าฝนมาฮอดแล้ว แถวอีสานยังไหง่ถ่วน
เบิ่งหมู่มวลต้นข้าว อุกอั่งเอ้ามาแห้งตาย
มันคือจั่งน้อเป็นฮ้าย ฝนบ่กลายมาให่ซุ่ม
แหงนเบิ่งซุมก้อนขี้ฝ่า ใจอ่อนล้าดอกฮ่วนนำ
เวรหรือกรรมน้อนำต้อง คองอีสานอาชีพเก่า
น้ำบ่มีปลานาบ่มีข้าว เหมิดคำเว้าดอกอั่งแฮง เด้น้อDance to the music of theEast of Thailand. A fun rhythm that I listen to. Would like todance to it. The Expo bottom band consists of instruments such asguitar, bass, drums, jars votes Canyon and many other certifiedapplications like this, you definitely need.

Apple Dance Dance music house today has garnered a lot. You cantake it in turn favors. Whether religious clerics accounts coveringfire and other merit than ¼ or listen to these bands. Listen in thecar or open the getaway car next time I need to go again.

Folk Dance East is very important rhythm. Percussion instrumentused to perform the same melody is Dance Dance has evolved fromanimals hanging bell to sound at Dance East has played in 2different Dance Dance wood and steel. Image is Dance Dance woodenball, which consists of approximately twelve children sequentiallytone rope of a panel xylophone. Dance tracks, but not because thatloud anyway. But be hung on the wall. Which secures the tip to thebase of the stall Dance angle with the ground 45 degrees bat Dancewith Heartwood head horns like a hammer for a solo strike actionmelody 1 double and 1 twin for help to knock sounding chorus.rHYTHMIC style of music native to eastern sounding chorus.

# Brother, ….

                             Thenthe rains came Hod In East Haven Thuan Hai.
                       Glopmass crops An Ang came out dry and dead.
                       Winkis a nut Haifa. Bo rain turned to ambush
                       Zumupturned gaze before riding through. Led the soft tire tread
                       Carpoolor take action to know. Former professional Kong East
                       Water,rice with fish on Mt. Covered the concave Ang flowers hang inGolden.

App Information of โปงลาง อีสานบ้านเฮา

App Name โปงลาง อีสานบ้านเฮา
Package Name adsmom.songponglang
Version 2.0
Rating 4.2 ( 5 )
Size
Requirement Android 4.0.3 and up
Updated 2017-08-27
Installs 100 - 500
Developer

Tags: , , , ,

More from

unggas perempuan Suara Heath APK Free Download Version 4.0

unggas perempuan Suara Heath 4.0

Version 4.0

Developer sansertan

Uploaded February 04, 2018 04:44

Filesize

Terus terdengar APK Download Version 4.0

Terus terdengar 4.0

Version 4.0

Developer sansertan

Uploaded February 03, 2018 12:16

Filesize

Frogs sound to frogs APK Download Version 4.0

Frogs sound to frogs 4.0

Version 4.0

Developer sansertan

Uploaded February 01, 2018 19:56

Filesize

Memberdayakan diri untuk suara burung. APK Free Download Version 4.0

Memberdayakan diri untuk suara burung. 4.0

Version 4.0

Developer sansertan

Uploaded February 01, 2018 13:52

Filesize

Fierce APK Download Version 4.0

Fierce 4.0

Version 4.0

Developer sansertan

Uploaded January 31, 2018 07:39

Filesize

Threshing sound birds APK Free Download Version 1.0

Threshing sound birds 1.0

Version 1.0

Developer sansertan

Uploaded January 29, 2018 08:31

Filesize

Birds per bird APK Download Version 4.0

Birds per bird 4.0

Version 4.0

Developer sansertan

Uploaded January 29, 2018 04:31

Filesize