Ai La Trieu Phu – ALTP Free APK Free Download Version 1.0

Ai La Trieu Phu – ALTP Free APK Free Download Version 1.0

Description of Ai La Trieu Phu - ALTP Free

Trò chơi ai là triệu phú hoàn toàn miễnphí . Với những câu hỏi mang tính giáo dục. Tìm hiểu kho tàngkiến thức vô tận của nhân loại. Khi bạn chưa có cơ hội chơi tròchơi ai la trieu phu altp thì đây là ứng dụng giúp bạn có thể ônluyện thi trước khi tham gia vào chương trình hoặc để giải trí vàgiáo dục cực kỳ hiệu quả.
*** Ai Là Triệu Phú ALTP 2015
– Đoc câu hỏi chương trình.
– 15 câu hỏi từ khó đến dễ.
– Cách chơi đơn giản.
– Hoàn toàn miễn phí altp.
– Hỗ trợ đa dạng loại câu hỏi cho đến năm 2016.
– Ôn thi trước khi tham gia ALTP.
– Ai la trieu phu mở ra một kho tàng kiến thức tuyệt vời.
– Hoàn toàn miễn phí Mô Phỏng có cảm giác giống như thật.
– Tải và chơi AiLaTrieuPhu ngay hôm nay để học tập nhiều kiến thứcmới lạ.
– Thể lệ chơi mới mẻ 2015 như trường quay s10.Games who aremillionaires completely free . For educational questions. Learninexhaustible treasure of knowledge of mankind. When you do nothave the opportunity to play someone a millionaire game altp thenthis is the app you can review test preparation beforeparticipating in the program or for recreation and education isextremely effective.
*** Who Is Millionaire ALTP 2015
– Read questions program.
– 15 questions from difficult to easy.
– How to play simple.
– Completely free altp.
– Support various types of questions until 2016.
– Wen exam before joining ALTP.
– Who to Be a Millionaire opens a great wealth of knowledge.
– Totally Free Simulation lifelike feel.
– Download and play ailatrieuphu today to learn more newknowledge.
– Play new Regulations 2015 as studio s10.

App Information of Ai La Trieu Phu - ALTP Free

App Name Ai La Trieu Phu - ALTP Free
Package Name ai.la.trieu.phu.altp.tieng
Version 1.0
Rating 4.0 ( 193 )
Size
Requirement Android 3.0 and up
Updated 2015-10-11
Installs 5,000 - 10,000
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,