Czas Do Weekendu APK Download Version 0.2

Czas Do Weekendu APK Download Version 0.2

Description of Czas Do Weekendu

Kiedy czas pracy zamienia się w radośćczasuwolnego – Czas na Weekend…

Pracując w firmie często czekasz na zakończenie dnia? Tojestaplikacja dla Ciebie! Określ kiedy zaczynasz pracę i októrejgodzinie możesz cieszyć się czasem wolnym, a sama świadomość,żeweekend zbliża się wielkimi krokami poprawi Ci niesamowiciehumor:)
*Ustawienia godzin są dostępne pod przyciskiem “MENU” natwoimurządzeniu.

Wersja otwarta testowa aplikacji zapewniapodstawowąfunkcjonalność potrzebną do zrozumienia zamysłuzwiązanego zaplikacją! Twórz tę aplikację razem ze mną, a umieszczęCię naliście osób współtworzących. Nie musisz nić potrafić – liczysiępomysł!

Wszelkie propozycję proszę wysyłać drogą mailową doprogramistyaplikacji. Wszelkie uwagi zostaną uwzględnione.

Lista osób współtworzących aplikację:
Monika Gorzelska – koleżanka z uczelni i autorkalogoaplikacji.
…Ty też masz okazję tu trafić

When time becomes ajoyleisure time – time for this Weekend …

Working in a company often waiting at the end of the day? Thisisthe app for you! Specify when you start work and at what timeyoucan enjoy your leisure time, and just knowing that the weekendiscoming up incredibly improve your mood 🙂
* Settings hours are available under the “MENU” button onyourdevice.

Open version test application provides the basicfunctionalityneeded to understand the plan associated with theapplication!Create the application along with me, and will put youon the listof co-creating. You do not need to be able to – has anidea!

Any proposal, please send by email to the developer oftheapplication. All comments will be considered.

List of people setting up the application:
Monika Gorzelska – friend from college and author oflogoapplication.
Also … You have a chance to get here

App Information of Czas Do Weekendu

App Name Czas Do Weekendu
Package Name aicid.Pawel.Dakowicz.czasdoweekendu
Version 0.2
Rating
Size
Requirement Android 2.3 and up
Updated 2013-10-26
Installs 10 - 50
Category Apps, Productivity
Developer

Tags: , , , ,